Dimana Logo Universiti Teknologi Mara Berasal?

UiTM Universiti Teknologi MARA Logos Download
UiTM Universiti Teknologi MARA Logos Download from logos-download.com

Logo Universiti Teknologi MARA (UiTM) saat ini telah menjadi salah satu logo yang paling dikenali di seluruh Malaysia. Logo yang sekarang digunakan telah menjadi ciri khas dan identiti bagi Universiti ini. Logo ini sangat mudah dikenali orang ramai dan membantu untuk mengiklankan Universiti ini kepada orang ramai. Namun, kebanyakan orang tidak tahu di mana asal logo ini berasal. Logo yang indah ini adalah hasil karya pelajar UiTM pada tahun 1973.

Logo UiTM yang sekarang ini dicipta oleh pelajar jurusan seni grafik UiTM, iaitu Puan Noor Mazni Binti Mohd Salleh. Beliau telah berjaya mencipta logo yang indah dan unik yang mampu menggambarkan identiti dan misi UiTM. Logo UiTM yang sekarang ini telah menjadi salah satu logo yang paling dikenali di Malaysia. Logo ini juga telah menjadi ciri khas untuk mengiklankan Universiti ini dan menggambarkan identiti yang tersendiri.

Logo ini terdiri daripada lima unsur utama iaitu bendera Persekutuan, bendera Negeri, lambang UiTM, tulisan UiTM dan bintang emas. Bendera Persekutuan dan bendera Negeri digunakan untuk menggambarkan kewarganegaraan Malaysia. Lambang UiTM pula digunakan untuk menggambarkan identiti dan misi UiTM. Tulisan UiTM pula menggambarkan nama UiTM dan bintang emas pula menggambarkan kecemerlangan yang diingini oleh UiTM.

Logo ini telah menjadi ciri khas dan identiti bagi Universiti ini. Logo ini mudah dikenali oleh orang ramai dan membantu untuk mengiklankan Universiti ini kepada orang ramai. Logo ini juga telah membantu dalam meningkatkan kredibiliti dan kepuasan pelajar di UiTM. Logo ini juga telah membantu dalam meningkatkan jumlah pelajar di UiTM dan membantu dalam meningkatkan lagi citra UiTM.

Dengan logo UiTM yang indah dan unik, ia telah membantu UiTM untuk menjadi universiti paling dikenali di Malaysia. Logo ini juga telah menjadi ciri khas untuk menggambarkan identiti dan misi UiTM. Logo ini juga telah membantu dalam meningkatkan kredibiliti dan kepuasan pelajar di UiTM.

Fakta Menarik Tentang Logo UiTM

Di samping menjadi ciri khas dan identiti bagi UiTM, logo ini juga mempunyai beberapa fakta menarik yang berikut:

1. Bintang Emas Yang Digunakan

Bintang emas yang digunakan pada logo UiTM adalah bintang yang sama yang digunakan pada logo Persekutuan Malaysia. Ini bermaksud bahawa logo UiTM menggabungkan ciri khas negara kita dengan identiti UiTM. Bintang emas ini juga menggambarkan kecemerlangan yang diingini oleh UiTM.

2. Tulisan UiTM

Tulisan UiTM pada logo ini menggunakan tulisan Jawi yang digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi ini membantu untuk menggambarkan identiti UiTM sebagai sebuah universiti Melayu. Tulisan Jawi ini juga membantu untuk meningkatkan lagi citra UiTM.

3. Bendera Persekutuan dan Negeri

Bendera Persekutuan dan Negeri yang digunakan pada logo UiTM membantu untuk menggambarkan kewarganegaraan Malaysia. Ia juga menunjukkan bahawa UiTM adalah sebuah universiti Malaysia. Bendera ini juga telah membantu untuk meningkatkan lagi citra UiTM.

4. Lambang UiTM

Lambang UiTM pada logo ini menggambarkan identiti dan misi UiTM. Lambang ini juga telah membantu dalam meningkatkan jumlah pelajar di UiTM dan membantu dalam meningkatkan lagi citra UiTM.

Kesimpulan

Logo Universiti Teknologi MARA (UiTM) telah menjadi salah satu logo yang paling dikenali di Malaysia. Logo ini telah menjadi ciri khas dan identiti bagi Universiti ini. Logo ini terdiri daripada lima unsur utama iaitu bendera Persekutuan, bendera Negeri, lambang UiTM, tulisan UiTM dan bintang emas. Logo ini juga telah membantu dalam meningkatkan jumlah pelajar di UiTM dan membantu dalam meningkatkan lagi citra UiTM. Dengan logo UiTM yang indah dan unik, ia telah membantu UiTM untuk menjadi universiti paling dikenali di Malaysia. Logo ini juga telah menjadi ciri khas untuk menggambarkan identiti dan misi UiTM.

Related Articles

Back to top button